Przejdź do treści strony

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Reklamy

Umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Warunkiem uzyskania decyzji na umieszczenie reklamy w pasie drogowym drogi powiatowej jest dostarczenie podania zawierającego poszczególne dane:

 • termin umieszczenia reklamy,
 • projekt reklamy zawierający wymiary,
 • plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją reklamy

Stawka opłaty za umieszczenie reklamy w pasie drogowym dróg powiatowych naliczana jest na podstawie Uchwały Nr XXVI/190/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2013r.

 

Zajęcie pasa drogowego poprzez rzut poziomy reklamy:

1. Reklama 2,00 zł
2. o powierzchni nie przekraczającej 0,25 m2, umieszczonej na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza zawierającej wyłącznie informacje o prowadzonej przez przedsiębiorce działalności gospodarczej w tym obiekcie 2,00 zł
3. zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci: planów, map, tablic, plansz itp. 0,00 zł

 

Dla reklam oświetlnych i podświetlanych stawkę opłat podwyższa się o 100%.

Traci moc Uchwała Nr XVI/113/04 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 czerwca 2004r. z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Metryczka
 • wytworzono:
  03-01-2013
  przez: Wojciech Duda
 • opublikowano:
  03-01-2013 09:24
  przez: Wojciech Duda
 • zmodyfikowano:
  29-07-2013 12:27
  przez: Wojciech Duda
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
  odwiedzin: 3721
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
45-005 Opole
ul. Książąt Opolskich 27
NIP: 7543023121

Dane kontaktowe:

tel.: 077 441 40 69-70
fax: 077 441 40 71
e-mail: sekretariat@zdp.opole.pl
strona www: zdp.opole.pl