Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Reklamy i obiekty budowlane

Umieszczenie reklamy i obiektów budowlanych w pasie drogowym

Warunkiem uzyskania decyzji na umieszczenie reklamy lub obiektu budowlanego w pasie drogowym drogi powiatowej jest dostarczenie podania zawierającego poszczególne dane:

  • termin umieszczenia reklamy lub obiektu budowlanego,
  • projekt reklamy zawierający wymiary lub obiektu budowlanego,
  • plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją reklamy lub obiektu budowlanego

Stawka opłaty za umieszczenie reklamy w pasie drogowym dróg powiatowych naliczana jest na podstawie Uchwały Nr XVI/117/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2019r.

Zajęcie pasa drogowego poprzez rzut poziomy reklamy lub obiektu budowlanego :

Za zajecie pasa drogowego drogi powiatowej w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych ustala się stawkę opłat w wys. 5,00 zł za każdy dzień zajęcia 1,00m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1,00m2 powierzchni reklamy w wys. 5,00 zł.
Za reklamy o powierzchni mniejszej niż 1,00 m2 również 5,00zł

Traci moc Uchwała Nr XXVI/190/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.