Przejdź do treści strony WCAG

Zamówienie publiczne nr ZDP.DT.3421-12/12 - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1508 O Niemodlin - Lewin Brzeski od km 6+392,00 do km 7+392,00 w m. Magnuszowice"

 

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

 

 

PDFOGŁOSZENIE.pdf

PDFSIWZ.pdf

Uwaga:

"Zmiana termiu i godziny składania ofert z 13.04.2012 roku na 18.04.2012 roku godzina 9:50"

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFSIWZ - uaktualnienie z dnia 06.04.2012 r..pdf

 

 

PDFWyjasnienia do SIWZ.pdf