Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o sposobie załatwiania spraw

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu jest czynny:

w poniedziałek  w godz.: 730 - 1700

od wtorku do czwartku w godz.: 730 - 1530

 w  piątek w godz.: 730 - 1400

 

tel. 077 441 40 70
fax. 077 441 40 71

 

W Zarządzie Dróg Powiatowych  w Opolu sprawy załatwiane są zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Sprawy w ZDP w Opolu można załatwić poprzez:

- wysłanie pisma na następujący adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole

- wysłanie pisma za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) dostępnej na stronie internetowej https://epuap.gov.pl

- przyniesienie pisma osobiście do sekretariatu, mieszczącego się na II piętrze w pokoju nr 208

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu wydaje decyzje dotyczące:

  • zajęcia pasa drogowego
  • uzgodnienie lokalizacji urządzeń w pasie drogowym
  • uzgodnienie lokalizacji zjazdów
  • uzgodnienie lokalizacji reklamy w pasie drogowym

 

Dodatkowe informacje:

  • w przypadku gdy do tut. Zarządu występuje Projektant winien on posiadać Upoważnienie (pełnomocnictwo) imienne od Inwestora zadania do występowania w jego imieniu (pełnomocnictwo winno dotyczyć konkretnego zadania inwestycyjnego),
  • przy wydawaniu decyzji administracyjnych obowiazują opłaty skarbowe określone w Ustawie o opłacie skarbowej. W Ustawie tej określone są też podmioty i inwestycje zwolnienia od opłaty skarbowej,
  • wszelkie opłaty skarbowe należy wpłacić na konto Prezydenta Miasta Opola, Rynek - Ratusz, 45-015 Opole,

                                                                 Bank Millennium SA, 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249.

  • W tutejszym Zarządzie należy przedłożyć oryginał dowodu wpłaty

  • Opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i inne opłaty na podstawie wydanych decyzji należy wpłacać na konto Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu:

PKO BP 49 1020 3668 0000 5202 0536 2217         

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 077 441-40-70 wew. 35.

 

 

Wzory wniosków do pobrania:

Dokumenty do pobrania