Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienie publiczne Nr SD.261.4.2022.EW Nazwa zamówienia: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1756 O Chróścina – Polska Nowa Wieś – od skrzyżowania z DW 429 do końca przebiegu (przejazd kolejowy) wraz z rozbudową odcinka drogi do bramy głównej jednostki wojskowej w m. Polska Nowa Wieś

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona internetowa.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf
PDFWyjaśnienia i zmiany treści SWZ - na wniosek od Wykonawcy - pytanie 1.pdf
DOCXIdentyfikator postępowania ( ID postępowania ).docx

Ogłoszenia:

PDF08da0c03-2689-0c4c-eca1-5e0001efbe93.pdf
 

Tom I+II SWZ:

DOCTom I+II SWZ.doc
 

Tom III DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA + Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ):

DOCXOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1756 O PNW.docx

1_Branża drogowa:

PDFZałączniki - szczegół płyty MIROSŁAW.pdf
PDFOpis techniczny PNW PW.pdf
PDFBIOZ PNW.pdf
PDFMetryka PNW_drogi PW.pdf
PDF7_6 Przekroje poprzeczne.pdf
PDF7_7 Przekroje poprzeczne.pdf
PDF7_5 Przekroje poprzeczne.pdf
PDF7_3 Przekroje poprzeczne.pdf
PDF7_4 Przekroje poprzeczne.pdf
PDF7_1 Przekroje poprzeczne.pdf
PDF7_2 Przekroje poprzeczne.pdf
PDF6_Szczegół zjazdu na posesje.pdf
PDF4_3 ZPUT PNW_DP 1756 O_w9 PW.pdf
PDF5_Przejazd kolejowy z prefabrykatów.pdf
PDF4_2 ZPUT PNW_DP 1756 O_w9 PW.pdf
PDF3_Przekrój konstrukcyjny.pdf
PDF4_1 ZPUT PNW_DP 1756 O_w9 PW.pdf
PDF2_1_Przekrój podłużny.pdf
PDF2_2_Przekrój podłużny.pdf
PDF1_3 PZT PNW_DP 1756 O_PW.pdf
PDF1_2 PZT PNW_DP 1756 O_PW.pdf
PDF1_1 PZT PNW_DP 1756 O_PW.pdf
PDF0_Mapa poglądowa PNW.pdf

      Uzgodnienia:

      PDFOrange uzg PNW DP 1756O 15_03_22.pdf
      PDF22_Sieci PSG PNW 17_02_2021.pdf
      PDF20_Sieci brak Exatel PNW 26_01_2021.pdf
      PDF21_Sieci brak GAZ-System PNW 25_01_2021.pdf
      PDF18_Sieci Multiplay PNW DP 1756 O 25_01_2021.pdf
      PDF19_Sieci brak Netia PNW 16_02_2021.pdf
      PDF17_Sieci Orange PNW 08_02_2021.pdf
      PDF15_Sieci ZGKiM Komprachcice PNW 07_04_2021.pdf
      PDF16_UG Komprachcice brak sieci PNW 05_02_2021.pdf
      PDF13_Sieci brak PKP PLK PNW 25_01_2021.pdf
      PDF14_Sieci Tauron PNW 15_02_2021.pdf
      PDF12_TK Telekom brak sieci PNW 09_08_2021.pdf
      PDF10_PKP Energetyka brak sieci PNW 02_09_2021.pdf
      PDF11_PKPTELKOL uzg PNW 15_10_21.pdf
      PDF8_MWO uzg SOR PNW 26_11_21.pdf
      PDF9_MWO uzg koncepcja PNW 16_06_2021.pdf
      PDF7_Starosta Opolski uzg SOR PNW 13_01_22.pdf
      PDF5_PKP Wrocław uzg PNW 26_10_21.pdf
      PDF6_WSW uzg PNW 03_10_2021.pdf
      PDF3_Odpis_z_Protokolu_z_narady_koordynacyjnej.pdf
      PDF4_RZI Wrocław uzg PNW 23_09_2021.pdf

      PDF1756 O PNW Pozwolenie wodnoprawne.pdf
      PDF1_Wójt Gminy Komprachcice decyzja środ PNW 10_08_2021.pdf     

      PDFStarosta Opolski uzg TOR PNW 23_03_22.pdf

2_Branża drogowa - przepust:

PDFOpis techniczny PNW 1756_O przepust.pdf
PDF[5]_POLSKA_NOWA_rev_3-BARIERY.pdf
PDFMetryka PNW_przepust.pdf
PDF[3]_POLSKA_NOWA_rev_3-ZBR_WY.pdf
PDF[4]_POLSKA_NOWA_rev_3-ZBR_WL.pdf
PDF[1]_POLSKA_NOWA_rev_3-PD_1.pdf
PDF[2]_POLSKA_NOWA_rev_3-GABARYTOWY.pdf

3_Projekt stałej organizacji ruchu:

PDFCzęść opisowa PNW SOR v8.pdf
PDF1_3 SOR_PNW_v8.pdf
PDF2_Szczegół tablic E.pdf
PDF1_2 SOR_PNW_v8.pdf
PDF1_1 SOR_PNW_v8.pdf
PDF0_Mapa poglądowa PNW.pdf

4_Branża elektryczna:

PDFPT_opis_techniczny_elektroenergetyczny.pdf
PDFPNW_PT_4_ZPUT PNW_DP 1756 O_E2.3.pdf
PDFPNW_PT_4_ZPUT PNW_DP 1756 O_E2.1.pdf
PDFPNW_PT_4_ZPUT PNW_DP 1756 O_E2.2.pdf
PDF1_3 ZPUT PNW_DP 1756 O_w9 PW elektryka.pdf
PDFMetryka PNW b_elektryczna.pdf
PDF1_2 ZPUT PNW_DP 1756 O_w9 PW elektryka.pdf
PDF1_1 ZPUT PNW_DP 1756 O_w9 PW elektryka.pdf

5_Branża telekomunikacyjna:

PDFopis_telekomunikacja.pdf
PDF3_schemat_orange.pdf
PDFMetryka PNW b_telekom.pdf
PDF1_3 ZPUT PNW_DP 1756 O_w9 PW telekom.pdf
PDF2_schemat_orange.pdf
PDF1_2 ZPUT PNW_DP 1756 O_w9 PW telekom.pdf
PDF1_1 ZPUT PNW_DP 1756 O_w9 PW telekom.pdf

6_Branża sanitarna - KD SW:

PDFPolska Nowa Wieś - opis KD do PT-W.pdf
PDF5. Wylot przykanalika.pdf
PDF6.Wlot rowu do kanału.pdf
PDF3.Profile przykanalików KD.pdf
PDF4.Schemat instalacji skrzynek PNW KDpdf.pdf
PDF2.Profile KD.pdf
PDF1_2 ZPUT PNW_DP 1756 O_w8 PW -KD.pdf
PDF1_3 ZPUT PNW_DP 1756 O_w8 PW -KD.pdf
PDF1_1 ZPUT PNW_DP 1756 O_w8 PW -KD.pdf

7_Branża zieleni:

PDFPolska Nowa Wieś Opis - zieleń.pdf
PDF2021 Zieleń PNW_DP 1756 O_w7-Arkusz2.pdf
PDFMetryka PNW zieleń.pdf
PDF2021 Zieleń PNW_DP 1756 O_w7-Arkusz1.pdf
PDF2021 Zieleń PNW_DP 1756 O_w7-Arkusz 3.pdf

8_Projekt tymczasowej organizacji ruchu:

   etap I:

   PDFPNW_tor_etap1_1.pdf
   PDFPNW_tor_etap1_2.pdf
   PDFPolska Nowa Wies__opis_etap 1.pdf
   PDFPNW_tor_etap1_3.pdf
   PDFsygnalizacja_Pnw_1.pdf

   etap II:

   PDFPNW_tor_etap2_1.pdf
   PDFPNW_tor_etap3_3.pdf
   PDFPNW_tor_etap3_2.pdf
   PDFPNW_tor_etap5_5.pdf
   PDFPNW_tor_etap4_4.pdf
   PDFPNW_tor_etap6_6.pdf
   PDFPNW_tor_etap8_8.pdf
   PDFPNW_tor_etap7_7.pdf
   PDFPolska Nowa Wies__opis_etap 2.pdf
   PDFPNW_tor_etap9_9.pdf
   PDFsygnalizacja_Pnw_2.pdf

 

Tom IV SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB):

PDFSTWiORB 1756 O PNW.pdf
 

Tom V PRZEDMIAR  ROBÓT:

PDFPrzedmiar 1756 O Polska Nowa Wieś.pdf