Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienie publiczne Nr SD.261.3.2022.EW Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522 O w zakresie budowy chodnika w m. Goszczowice – II etap

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona internetowa.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf
DOCXIdentyfikator postępowania ( ID postępowania ).docx

Ogłoszenia:

PDF08da0b26-68d1-52f1-eca1-5e0001efb6bc.pdf
 

Tom I+II SWZ:

DOCTom I+II SWZ.doc
 

Tom III DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA + Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ):

DOCXOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1522 O Goszczowice.docx

Branża drogowa:

PDFwpust deszczowy.pdf
PDFzagospodarowanie terenu C-D.pdf
PDFWidok ogólny zjazdu.pdf
PDFszczegóły wbudowania krawężników.pdf
PDFwidok ogólny zjazdu obniżonego.pdf
PDFszczegół ogrodzenia.pdf
PDFprzekrój G-G.pdf
PDFPrzekrój I-I.pdf
PDFprzekrój F-F.pdf
PDFprzekrój E-E.pdf
PDFprofil podłużny drogi C-D.pdf
PDFodwodnienie.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY.pdf
PDFLokalizacja zjazdu uzgodn..pdf
PDFGoszczowice - PRZEKROJE NORMALNE ODCINKE C-D.pdf
 

Branża elektryczna:

PDFZestawienie materiałów elektr..pdf
PDFRys. 3E.pdf
PDFOpis techniczny elektryczna Goszczowice.pdf
PDFPLAN ZAGOSPODAROWNIA EL 2.pdf
 

Oznakowanie docelowe:

PDFoznakowanie docelowe 2.pdf
PDFOpis techniczny oznakowanie docelowe.pdf
 

UZGODNIENIA:

PDFuzgodnienie UM Tułowice słup.pdf
PDFuzgodnienie organizacji ruchu.pdf
PDFUzgodnienie projektu TAURON.pdf
PDFuzgodnienie UM Tułowice działka 217.pdf
PDFOŚWIADCZENIE INWESTORA.pdf
PDFSOR prolongata.pdf
PDFOpinia geotechniczna.pdf
PDFopinia ZDP Opole.pdf
 

Tom IV SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB):

PDFSTWiORB Elektryczne Goszczowice.pdf
PDFSST.pdf
 

Tom V PRZEDMIAR  ROBÓT:

PDFGoszczowice - odcinek C-D 2022 PRZEDMIAR.pdf