Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry, ewidencje i archiwa

REJESTRY i EWIDENCJE

PROWADZONE W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH

W OPOLU

 1. Rejestr skarg i wniosków,
 2. Rejestr zarządzeń Dyrektora,
 3. Rejestr pełnomocnictw i upoważnień,
 4. Książka kontroli,
 5. Ewidencja przeprowadzonych kontroli zewnętrznych,
 6. Ewidencja delegacji,
 7. Ewidencja wyjść prywatnych i służbowych,
 8. Ewidencja pieczęci służbowych,
 9. Rejestr rachunków i faktur,
 10. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
 11. Rejestr kategorii przetwarzania danych osobowych,
 12. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 13. Rejestr wypadków przy pracy,
 14. Rejestr zamówień publicznych,
 15. Ewidencja zamówień publicznych zamieszczanych w BZP oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
 16. Rejestr zabezpieczeń należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek,
 17. Rejestr gwarancji wadialnych,
 18. Ewidencja dróg powiatowych,
 19. Rejestr obiektów mostowych i przepustów,
 20. Rejestr zezwoleń kat. I na przejazd pojazdów nienormatywnych,
 21. Rejestr umów i porozumień z innymi podmiotami,
 22. Rejestr projektów organizacji ruchu (tymczasowe na czas trwania robót),
 23. Rejestr projektów organizacji ruchu (stałe),
 24. Zajmowanie pasa drogowego oraz ustalanie opłat i kar z tego tytułu ( na czas trwania robót)  - REJESTR,
 25. Zajmowanie pasa drogowego oraz ustalanie opłat i kar z tego tytułu (umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) – REJESTR,
 26. Zajmowanie pasa drogowego  oraz ustalanie opłat i kar z tego tytułu (REKLAMY) – REJESTR,
 27. Zajmowanie pasa drogowego oraz ustalanie opłat i kar z tego tytułu ( OBIEKTY HANDLOWE) - REJESTR,
 28. Zawody sportowe, akcje protestacyjne, uroczystości religijne (w ciągu dróg powiatowych ) – REJESTR,
 29. Rejestr należności za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – płatność do 15 stycznia każdego roku.

 

ARCHIWUM ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
W OPOLU

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu prowadzi składnicę akt na terenie jednostki.

Na korzystanie z zasobu składnicy akt przez osoby trzecie, konieczna jest zgoda Dyrektora ZDP w Opolu.