Przejdź do treści strony WCAG

Zamówienie publiczne Nr DT.261.20.2019 Nazwa zamówienia: Przebudowa i odwodnienie skrzyżowania dróg powiatowych Nr Nr 1508 O Niemodlin – Lewin Brzeski, 1507 O Magnuszowice – Grodków i 1509 O Magnuszowice - Magnuszowiczki w m. Magnuszowice – II etap

Ogłoszenie

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 602890-N-2019 z dnia 2019-09-27 r..pdf

Tom I+II - SIWZ

DOCTom I+II SIWZ - Magnuszowice - II etap.doc

Tom III - DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA + Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

DOCOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.doc

PB

PDFRys. 5.5 Schemat właczenia sączka.pdf
PDFRys. 5.3 Przekrój podłużny wylotu rowu.pdf
PDFRys. 5.4 Przekrój podłużny przez wylot kanalizacji deszczowej do rowu.pdf
PDFRys. 5.2 Przekrój podłużny kanalizacji deszczowej.pdf
PDFRys. 5.1 Widok z góry wylotu kanalizacji deszczowej.pdf
PDFRys. 4.5 Przekrój konstrukcyjny zjazdu.pdf
PDFRys. 4.4 Przekrój konstrukcyjny zjazdu.pdf
PDFRys. 4.3 Przekrój konstrukcyjny.pdf
PDFRys. 4.2 Przekrój konstrukcyjny.pdf
PDFRys. 2.2 Przekrój podłużny.pdf
PDFRys. 4.1 Przekrój konstrukcyjny.pdf
PDFRys. 2.1 Przekrój podłużny.pdf
PDFRys. 1 PZT.pdf
PDF23 Spis rysunków.pdf
PDF19 BIOZ Magnuszowice, skrzyżowanie .pdf
PDF16 WODA PB 2017.03.31.pdf
PDF13 Magnuszowice opis kd 2017.03.29.pdf
PDF04 PB drogi opis magnuszowice 2017.03.29.pdf
PDF02 oświadczenie projektantów.pdf
PDF03 Warunki, uzgodnienia, pozwolenia, opinie.pdf

PW DROGI I KD

PDFZestawienie zjazdów Magnuszowice.pdf
PDFZestawienie studni kd.pdf
PDFRys. 5.5 Schemat właczenia sączka.pdf
PDFRys. 5.3 Przekrój podłużny wylotu rowu.pdf
PDFRys. 5.4 Przekrój podłużny przez wylot kanalizacji deszczowej do rowu.pdf
PDFRys. 5.2 Przekrój podłużny kanalizacji deszczowej.pdf
PDFRys. 5.1 Widok z góry wylotu kanalizacji deszczowej.pdf
PDFRys. 4.5 Przekrój konstrukcyjny zjazdu.pdf
PDFRys. 4.4 Przekrój konstrukcyjny zjazdu.pdf
PDFRys. 4.2 Przekrój konstrukcyjny.pdf
PDFRys. 4.3 Przekrój konstrukcyjny.pdf
PDFRys. 4.1 Przekrój konstrukcyjny.pdf
PDFRys. 2.2 Przekrój podłużny.pdf
PDFRys. 2.1 Przekrój podłużny.pdf
PDFRys. 1.2 Plan warstwicowy .pdf
PDFRys. 1 PZT.pdf
PDFRys. 1 PZT PW.pdf
PDFPW drogi opis magnuszowice 2017.05.15.pdf
PDFPW Magnuszowice opis kd.pdf

Stała organizacja ruchu

PDFZatwierdzenie projektu.pdf
PDFRysunki.pdf
PDFProjekt - opis.pdf

Uzgodnienia, opinie

     PDFuzg. Niemodlin.pdf
     PDFUzg. Zarz. Melioracji i Urz. wodnych.pdf
     PDFOpinia RZGW w trybie zrid.pdf
     PDFDecyzja Dyr. RZGW zwalniająca z zakazu.pdf

     Decyzja środowiskowa

     PDFdec. środ. 2.2.pdf
     PDFdec. środ. 1.2.pdf


     POZWOLENIE W-P

          PDFPozwolenie wodnoprawne.pdf
          PDFOperat wodnoprawny Magnuszowice - opis.pdf

          Załączniki graficzne

          PDFSpis załączników graficznych.pdf
          PDFRys. nr 5.2 - Budowla wylotowa W-1.pdf
          PDFRys. nr 4.3 - Przekrój konstrukcyjny C-C.pdf
          PDFRys. nr 5.1 - Przekroje rowu drogowego.pdf
          PDFRys. nr 4.2 - Przekrój konstrukcyjny B-B.pdf
          PDFRys. nr 4.1 - Przekrój konstrukcyjny A-A .pdf
          PDFRys. nr 3.2 - Profile podłużny dr 1508 O.pdf
          PDFRys. nr 3.1 - Profil podłużny dr 1509 O.pdf
          PDFRys. nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu.pdf
          PDFRys. nr 1 - Mapa poglądowa.pdf

     ZUD

     PDFBO17032715511.pdf
     PDFBO17032715510.pdf

Tom IV - SPECYFIKACJE TECHNICZNE ( ST )

PDFST MAGNUSZOWICE skrzyżowanie.pdf

Tom V - PRZEDMIAR  ROBÓT

PDFMagnuszowice_skrzyżowanie-przedmiar.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert P-20 cz.1.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert P-20 cz. 2.pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf