Przejdź do treści strony WCAG

Zamówienie publiczne Nr DT.261.4.2019 Nazwa zamówienia: Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1807 O w m. Krasiejów ul. Spóracka

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 509122-N-2019 z dnia 2019-01-31 r..pdf

DOCTom I i II SIWZ - Krasiejów.doc

Tom III - Dokumentacja projektowa:

PDFOpis przedmiotu zamówienia.pdf

branża drogowa:

PDFBarierka zabezpieczająca - rys. nr 7.pdf
PDFMetryka - branża drogowa.pdf
PDFOpis techniczny.pdf
PDFPlan orientacyjny.pdf
PDFProfil podłużny - rys. nr 2D.pdf
PDFProjekt zagospodarowania terenu - rys. nr 1D.pdf
PDFPrzekroje i szczegóły konstrukcyjne - rys. nr 6D.pdf
PDFPrzekroje i szczegóły konstrukcyjne - rys. nr 3D.pdf
PDFPrzekroje i szczegóły konstrukcyjne - rys. nr 4D.pdf
PDFPrzekroje i szczegóły konstrukcyjne - rys. nr 5D.pdf
 

branża sanitarna: 

PDFsanitarna opis.pdf
PDFsanitarna rys. 1.pdf
PDFsanitarna rys. 2.pdf
PDFsanitarna rys. 3.pdf
PDFsanitarna rys. 4.pdf
PDFsanitarna rys. 5.pdf
PDFsanitarna spis rys..pdf
 

projekt budowlany - zbiorcza:

PDF1. Metryka zbiorcza.pdf
PDF2. Zawartość opracowania.pdf
PDF3. Oświadczenie.pdf
PDF4. Strona uzgodnienia.pdf
PDF5. Informacja BIOZ.pdf
PDF6. Plan orientacyjny.pdf
PDF7. Projekt zagospodarowania terenu - zbiorczy 1-1000.pdf
PDF8. Projekt zagospodarowania terenu - zbiorczy 1-500.pdf
PDFinwentaryzacja szaty roślinnej i gospodarka istniejącym drzewostanem.pdf
PDFopinia geotechniczna.pdf

projekt stałej organizacji ruchu:

PDF1. Strona tytułowa.pdf
PDF2. Opis.pdf
PDF3. Plan orientacyjny.pdf
PDF4. Istniejące oznakowanie.pdf
PDF5. Docelowe oznakowanie.pdf
PDF6. Słupek z wysięgnikiem.pdf
PDF7. Barierka zabezpieczająca.pdf
PDF8. Uzgodnienie.pdf

uzgodnienia:

PDFzud.pdf

PDFwojewódzki urząd ochrony zabytków.pdf
PDFuzgodnienie - miesko gminna spółka wodna.pdf
PDFpozwolenie wodnoprawne.pdf

Tom IV - Specyfikacje techniczne:

PDFspecyfikacje techniczne.pdf
PDFspecyfikacje techniczne - kanalizacja.pdf
 

Tom V - Przedmiary robót: 

PDFKrasiejów - przedmiar - sanitarna.pdf
PDFKrasiejów - przedmiar - drogowa.pdf 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf