Przejdź do treści strony WCAG

Zamówienie publiczne Nr DT.261.3.2019 Nazwa zamówienia: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej za pomocą grysów bazaltowych i emulsji asfaltowych szybkorozpadowych K1-65 i K1-70 (kationowe niemodyfikowane) w ogólnej ilości 300 ton, z podziałem na 3 cz.

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 503343-N-2019 z dnia 2019-01-14 r..pdf

DOCTom I-II SIWZ 2019 GRYSY.doc

DOCTom III Dokumentacja projektowa + Przedmiary robót.doc

       Tom IV Specyfikacje Techniczne ( ST ):

             - DOCSpecyfikacje techniczne (wymagania ogólne).doc

            - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ( SST ):

                   JPEG1.jpeg

                   JPEG2.jpeg

                   JPEG3.jpeg

                   JPEG4.jpeg

                   JPEG5.jpeg

                   JPEG6.jpeg

                   JPEG7.jpeg

                   JPEG8.jpeg

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf