Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienie publiczne Nr DT.261.11.2018 Nazwa zamówienia: Wykonanie w sezonie zimowym 2018/2019 usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

PDFOgłoszenie o zmówieniu OPUBLIKOWANE w UE 23-06-2018 r. 2018-OJS119-270980-pl.pdf

DOCTOM I i II - SIWZ - 2018-2019 ZUD.doc
PDFTOM III - WYKAZ DRÓG (objętych i nie objętych z.u.d.) - 2018-2019.pdf
DOCTOM IV i V - ST i zasady odsnieżania Zima 2018-2019.doc
 

Formularz 3.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ-ESPD)

przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania:

XMLespd-request.xml
PDFespd-request.pdf

PDFInstrukcja wypełniania JEDZ (ESPD).pdf
PDFElektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ (ESPD).pdf

UWAGA  ! ! !

Środkiem służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest JEDYNIE poczta elektroniczna
(
).

JEDZ opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Hasło/-a dostępu do pliku/-ów JEDZ Wykonawca zamieszcza KONIECZNIE w treści swojej oferty składanej w formie pisemnej
( BRAK MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIENIA HASŁA PO ZŁOŻENIU OFERTY ) !!!


PDFInformacja z otwarcia ofert DT.261.11.2018.pdf
PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf