Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienie publiczne Nr DT.261.7.2018 Nazwa zamówienia: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice ul. Klapacz od km 7 + 560 do km 9 + 060 – etap I


Ogłoszenia:

PDFOgłoszenie o zamówieniu BZP z dnia 26-02-2018.pdf (419,25KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500046713-N-2018 z dnia 05-03-2018 roku.pdf (198,14KB)
 

Tom I i II SIWZ:

DOCTom I+II SIWZ Stare Siołkowice ul. Klapacz - etap I.doc (1,20MB)

UWAGA !!!

NOWA DATA ZŁOŻENIA OFERT - 20.03.2018 r. godz. 850

należy uwzględnić nowy termin złożenia ofert w przygotowanych gwarancjach wadialnych

DOCTom I+II SIWZ Stare Siołkowice ul. Klapacz - etap I - PO ZMIANACH.doc (1,20MB)
 

Tom III Dokumentacja projektowa:

DOCOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.doc (63,50KB)

- 2. Geologia:

PDFProjekt geotechniczny.pdf (873,51KB)
PDFOpinia geotechniczna.pdf (18,77MB)

- Projekt budowlany:

PDFOpis Projekt Budowlany.pdf (4,06MB)

Rys. I PZT:

PDFRys.4.6 Profil podłużny rz. Fiszerka.pdf (327,35KB)
PDFRys.4.5 Profil podłużny rz. Brynica.pdf (320,89KB)
PDFRys.4.4 Wpust deszczowy typowy.pdf (169,81KB)
PDFRys.4.3 Studnia kanalizacyjna typowa.pdf (144,92KB)
PDFRys.4.2.6 Profil KD 11-KD 12.pdf (329,99KB)
PDFRys.4.2.5 Profil KD 10.pdf (343,06KB)
PDFRys.4.2.4 Profil KD 9.pdf (315,93KB)
PDFRys.4.2.3 Profil KD 4-KD 8.pdf (381,16KB)
PDFRys.4.2.2 Profil KD 2.pdf (373,37KB)
PDFRys.4.2.1 Profil KD 1.pdf (314,46KB)
PDFRys.4.1.3 Plan sytuacyjny A3.pdf (1,45MB)
PDFRys.4.1.2 Plan sytuacyjny A2.pdf (1,69MB)
PDFRys.4.1.1 Plan sytuacyjny A1.pdf (1,53MB)
PDF3.3 Przekroje typowe.pdf (679,84KB)
PDF3.2.2 Profil podłużny drogi km 0+800÷ 1+554.72.pdf (857,58KB)
PDF3.2.1 Profil podłużny drogi km 0+000÷ 0+800.pdf (540,11KB)
PDF3.1.3 Plan sytuacyjny km 1+150 ÷ 1+554,72.pdf (2,55MB)
PDF3.1.2 Plan sytuacyjny km 0+550 ÷1+150.pdf (2,35MB)
PDF3.1.1 Plan sytuacyjny km 0+000 ÷ 0+550.pdf (1,70MB)
PDF2.3 PZT ark.3.pdf (1,83MB)
PDF2.2 PZT ark.2.pdf (2,44MB)
PDF2.1 PZT ark.1.pdf (2,49MB)
PDF1 Plan orientacyjny.pdf (426,78KB)

Rys. II Arch-Bud:

PDF3.1 Przepust na rz. Fiszerka.pdf (653,39KB)
PDF2.2 Rysunek zestawczy.Kładka dla pieszych nad rzeką Brynicą.pdf (459,01KB)
PDF2.1.Plan sytuacyjny, istniejące uzbrojenie terenu.Kładka.pdf (456,40KB)
PDF1.3 Rysunek zestawczy.Remont mostu nad rzeką Brynicą.pdf (922,90KB)
PDF1.2.Plan sytuacyjny, istniejące uzbrojenie terenu.Most.pdf (459,70KB)
PDF1.1 Inwentaryzacja mostu nad rzeką Brynicą.pdf (332,26KB)

załączniki, uzgodnienia:

PDFKoordynacja robót światłowodowych.pdf (338,38KB)

PDF19. Odpis protokołu narady koordynacyjnej.pdf (980,46KB)
PDF18.WUOZ Opole Uzgodnienie.pdf (548,54KB)
PDF17.UG Popielów Studnie strażackie.pdf (3,14MB)
PDF16. UG Popielów Postanowienie.pdf (5,43MB)
PDF15. OUG Gliwice Opinia ZRID.pdf (628,12KB)
PDF14.SP Opole Opinia geometrii.pdf (1,69MB)
PDF13. Tauron usunięcie kolizji.pdf (754,24KB)
PDF12.PROWOD Uzgodnienie kolizjii.pdf (718,79KB)
PDF11.Orange Opole Uzgodnienie.pdf (1,26MB)
PDF10.Multiplay - uzgodnienie.pdf (63,28KB)
PDF9.ZDP DT 2226-14 8 1-16-17.pdf (343,04KB)
PDF8.ZDP Opole Uzgodnienie koncepcji.pdf (456,57KB)
PDF6,7.ZDP - dysp. działkami20170413.pdf (1,30MB)
PDF5.WZMiUW Brzeg Uzgodnienie dok. proj..pdf (801,75KB)
PDF4. SP Krapkowice Ostateczność dec.wodpraw..pdf (296,01KB)
PDF3a SP Krapkowice Ostateczność dec.wodpraw..pdf (296,01KB)
PDF3. SP Krapkowice Postanowienie do dec. wodpraw..pdf (1,18MB)
PDF2. SP Krapkowice Decyzja pozwolenie wodpraw.pdf (5,11MB)
PDF1. Decyzja środowiskowa.pdf (7,61MB)

- Projekty wykonawcze:

T1 Branża drogowa:

PDFopis Projekt Wykonawczy.pdf (530,38KB)

rysunki drogowa:

PDF5.2 Typowe rozwiązanie zjazdów i przejścia dla pieszych.pdf (189,68KB)
PDF5.1 Przekroje typowe.pdf (692,23KB)
PDF4.7 Przekroje poprzeczne-PP-7.pdf (172,40KB)
PDF4.6 Przekroje poprzeczne-PP-6.pdf (171,46KB)
PDF4.5 Przekroje poprzeczne-PP-5.pdf (170,12KB)
PDF4.4 Przekroje poprzeczne-PP-4.pdf (168,04KB)
PDF4.3 Przekroje poprzeczne-PP-3.pdf (161,96KB)
PDF4.2 Przekroje poprzeczne-PP-2.pdf (164,01KB)
PDF4.1 Przekroje poprzeczne-PP-1.pdf (162,32KB)
PDF3.2 profil.pdf (857,58KB)
PDF3.1 profil.pdf (539,55KB)
PDF2.3 plan.pdf (2,87MB)
PDF2.2 plan.pdf (2,71MB)
PDF2.1 plan.pdf (1,91MB)
PDF1 Plan orientacyjny.pdf (427,32KB)

T2 branza melioracyjna, instalacyjna, sanitarna:

PDFopis Projekt Wykonawczy_wod-kan.pdf (957,28KB)

Rysunki wod- kan, melioracja:

PDFRys.10.3. Zbrojenie stopy fundamentowej.pdf (606,95KB)
PDFRys.10.2. Zbrojenie przepustu.pdf (1,22MB)
PDFRys.10.1. Zbrojenie ściany czołowej.pdf (807,94KB)
PDFRys.10 Przepust na rzece Fiszerka.pdf (746,14KB)
PDFRys.9 Profil rz. Fiszerka.pdf (329,98KB)
PDFRys.8 Profil rz. Brynica.pdf (323,45KB)
PDFRys.7 Odwodnienie liniowe typowe.pdf (208,63KB)
PDFRys.6 Wpust deszczowy typowy.pdf (221,97KB)
PDFRys.5 Studzienka drenarska typowa.pdf (246,90KB)
PDFRys.4 Studnia kanalizacyjna typowa.pdf (461,38KB)
PDFRys.3.6 Profil KD 11-KD 12.pdf (333,07KB)
PDFRys.3.5 Profil KD 10.pdf (346,08KB)
PDFRys.3.4 Profil KD9.pdf (318,87KB)
PDFRys.3.3 Profil KD-4 - KD-8.pdf (384,15KB)
PDFRys.3.2 Profil KD-2.pdf (376,04KB)
PDFRys.3.1 Profil KD-1.pdf (317,70KB)
PDFRys. 2.3 Plan syt. Likwidacja Ark.3.pdf (1,47MB)
PDFRys. 2.2 Plan syt. Likwidacja Ark.2.pdf (1,70MB)
PDFRys. 2.1 Plan syt. Likwidacja Ark.1.pdf (1,57MB)
PDFRys. 1.3 Plan syt. Ark.3.pdf (1,46MB)
PDFRys. 1.2 Plan syt. Ark.2.pdf (1,69MB)
PDFRys. 1.1 Plan syt. Ark.1.pdf (1,56MB)

T3 Branża mostowa:

1. Opis techniczny:

PDFZałącznik nr 4_Przegląd szczegółowy obiektu mostowego - most nad rzeką Brynica.pdf (2,87MB)
PDFZałącznik nr 3_Wymiarowanie przekroju.pdf (56,61KB)
PDFZałącznik nr 2_Obliczenia statyczne.pdf (106,03KB)
PDFZałącznik nr 1_Badania materiałowe.pdf (75,54KB)
PDFTom 3 Branża mostowa- Opis techniczny.pdf (1,61MB)

2. Część rysunkowa mostowa:

PDF2.8. Rysunek wyposażenia. Balustrada stalowa.-Balustrada.pdf (331,44KB)
PDF2.7. Rysunek konstrukcyjny. Przęsło łukowe-stal.pdf (405,10KB)
PDF2.6. Rysunek konstrukcyjny. Płyta pomostowa-płyta.pdf (370,25KB)
PDF2.5. Rysunek gabarytowy. Plyta pomostu-gabaryt przęsła.pdf (302,61KB)
PDF2.4. Rysunek zbrojeniowy. Przyczółek A i B-przyczółek.pdf (550,57KB)
PDF2.3. Rysunek gabarytowy. Przyczółek A i B-Gabaryt.pdf (334,91KB)
PDF2.2. Rysunek zestawczy. stan projektwany-zestawczy.pdf (471,32KB)
PDF2.1. Plan sytuacyjny-KŁADKA.pdf (456,71KB)
PDF1.7. Rysunek konstrukcyjny. Balustrada-balustrada.pdf (221,70KB)
PDF1.6. Rysunek konstrukcyjny.Skrzydło i balustrada.pdf (272,23KB)
PDF1.5. Rysunek zbrojeniowy.Płyta-1.5. RYS. ZBROJENIOWY.PŁYTA.pdf (488,82KB)
PDF1.4. Rysunek gabarytowy.Płyta-1.4. RYS. GABARYTOWY. PŁYTA.pdf (357,16KB)
PDF1.3. Rysunek zestawczy. Stan projektowany-zestawczy.pdf (942,82KB)
PDF1.2. Plan sytuacyjny-MOST.pdf (460,04KB)
PDF1.1. Rysunek inwentaryzacyjny-Inwentaryzacja.pdf (334,75KB)

T4 branża elektroenergetyczna:

PDFOpis techniczny PW_31.07.2017_kolizje energetyczne.pdf (3,59MB)

rysunki elektroenergetyczna:

PDFRys. E-2.5_kolizje schemat A3 (297x420)_PW.pdf (47,86KB)
PDFRys. E-2.4_kolizje schemat A3 (297x420)_PW.pdf (52,99KB)
PDFRys. E-2.3_kolizje schemat A3 (297x420)_PW.pdf (55,94KB)
PDFRys. E-2.2_kolizje schemat A3 (297x420)_PW.pdf (62,58KB)
PDFRys. E - 1.3 PZT - PW (297x1350).pdf (2,22MB)
PDFRys. E - 1.2 PZT - PW (297x1350).pdf (1 016,99KB)
PDFRys. E - 1.1 PZTA3 (297x420)_PW.pdf (59,11KB)
PDFRys. E - 1.1 PZT - PW (297x1350).pdf (1,50MB)

T5 branza telekomunikacyjna:

PDFPW T.5 część telekomunikacyjna.pdf (1,18MB)

rysunki telekomunikacyjna:

PDFPW rys.3_290x570_T.5 TEL.pdf (64,82KB)
PDFPW rys.2.3_297x1350_T.5 TEL.pdf (857,35KB)
PDFPW rys.2.2_297x1350_T.5 TEL.pdf (861,39KB)
PDFPW rys.2.1_297x1350_T.5 TEL.pdf (632,01KB)
PDFPW rys. 1_297x210_T.5 TEL.pdf (420,96KB)
LOGplot.log (284,00)

T6 Organizacja ruchu docelowa:

PDFopis ORD.pdf (562,72KB)
PDF6.SP Opole Zatwierdzenie SOR.pdf (1,53MB)

rysunki organizacja ruchu

PDF2 ORD-2.3 1.500.pdf (2,85MB)
PDF1 Orientacja.pdf (427,70KB)

Tom IV SSTWiOR:

PDFSSTWiORB T.5 część telekomunikacyjna.pdf (692,58KB)
PDFSSTWiORB T.4 branża energetyczna.pdf (184,26KB)
PDFSSTWiORB T.3 branża mostowa.pdf (3,16MB)
PDFSSTWiORB T.2 wod-kan.pdf (1,57MB)
PDFSSTWiORB T.1 branża drogowa.pdf (4,90MB)

Tom V Przedmiar robót:

PDFPrzedmiar kanalizacja.pdf (165,47KB)
PDFPrzedmiar drogowe.pdf (156,78KB)
PDFPR strona tyt..pdf (422,03KB)
PDFPR przedmiar M most.pdf (302,24KB)
PDFPR przedmiar M kładka.pdf (304,81KB)
PDFPR przedmiar IT telekomunikacyjne.pdf (289,97KB)
PDFPR przedmiar IE elektroenergetyczne.pdf (334,60KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert P-7.pdf (319,47KB)

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (761,63KB)