Przejdź do treści strony WCAG

Zamówienie publiczne Nr DT.261.3.2018 Nazwa zamówienia: Świadczenie ochrony ubezp. w zakresie ubezp. OC, ubezp. mienia oraz pojazdów ZDP w Opolu w okresie 3 lat (od 2018r. do 2021r.) – w podziale na dwie części: Cz. nr 1-Zad. A+B i Cz. nr 2-Zad. C

PDFOgłoszenie o zamówieniu BZP z dnia 31-01-2018.pdf

DOCXSIWZ do PRZETARGU - Ubezpieczenia 2018-2021 - 2 czesci_po uzg_20180130.docx

Tom I Rozdział 4:

PDF02. zdp opole_ubezp 2018 2021_siwz_tom 1_rozdział 4_opis przedmiotu zamówienia_oc.pdf
PDF03. zdp opole_ubezp 2018 2021_siwz_tom 1_rozdział 4_opis przedmiotu zamówienia_og.pdf
PDF04. zdp opole_ubezp 2018 2021_siwz_tom 1_rozdział 4_opis przedmiotu zamówienia_miu.pdf
PDF05. zdp opole_ubezp 2018 2021_siwz_tom 1_rozdział 4_opis przedmiotu zamówienia_kr.pdf
PDF06. zdp opole_ubezp 2018 2021_siwz_tom 1_rozdział 4_opis przedmiotu zamówienia_sel.pdf
PDF07. zdp opole_ubezp 2018 2021_siwz_tom 1_rozdział 4_opis przedmiotu zamówienia_pojazdy.pdf
XLS07.a zdp opole_ubezp 2018 2021_siwz_tom1_rozdział 4_wykaz_pojazdy_do siwz.xls
 

Tom II Istotne dla stron postanowienia umowy (IPU):

PDF08. zdp opole_ubezp 2018 2021_siwz_tom 2_ipu_do uzgodnienia.pdf

UWAGA !!!

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu informuje, że w związku z zadanymi przez Wykonawców pytaniami
zostaje zmieniony termin złożenia ofert

Nowa data złożenia ofert - 15.02.2018 r. godz. 850

Poniżej znajdują się pliki z uwzględnionymi zmianami:

PDFZapytania i odpowiedzi od nr 1 do nr 75.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500031120-N-2018 z dnia 12-02-2018 r..pdf

PDF02-zdp-opole_ubezp-2018-2021_siwz_tom-1_rozdzia-4_opis-przedmiotu-zamlwienia_oc_po zm 20180212.pdf
PDF03-zdp-opole_ubezp-2018-2021_siwz_tom-1_rozdzia-4_opis-przedmiotu-zamlwienia_og_po zm_20180212.pdf
PDF05-zdp-opole_ubezp-2018-2021_siwz_tom-1_rozdzia-4_opis-przedmiotu-zamlwienia_kr_po zm 20180212.pdf
PDF06-zdp-opole_ubezp-2018-2021_siwz_tom-1_rozdzia-4_opis-przedmiotu-zamlwienia_sel_po zm 20180212.pdf
PDF07-zdp-opole_ubezp-2018-2021_siwz_tom-1_rozdzia-4_opis-przedmiotu-zamlwienia_pojazdy_po zm 20180212.pdf
PDF08-zdp-opole_ubezp-2018-2021_siwz_tom-2_ipu_po zm 20180212.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf