Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienie publiczne Nr ZDP.DT.3421-21/2017 Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714 O ul. Wiejskiej w m. Dębska Kuźnia

PDFWyjaśnienia do SIWZ na zapytanie nr 1-2.pdf
PDFWyjaśnienia do SIWZ na zapytanie nr 3-6.pdf

Ogłoszenia:

PDFOgłoszenie o zamówieniu BZP z dnia 28-12-2017 Dębska Kuźnia.pdf

Tom I+II SIWZ Przebudowa DP w m. Dębska Kuźnia:

DOCTom I+II SIWZ Przebudowa DP w m. Dębska Kuźnia.doc

Tom III DOKUMENTACJA PROJEKTOWA +Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ):

     DOCOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.doc 

     Uzgodnienia:

     PDFuzgodnienie melioracji.pdf
     PDFpozwolenie wodnoprawne 2017r..pdf
     PDFPKP.pdf
     PDFPismo Orange S.A. nr 3024-TODDKA-P-2017-AD.pdf
     PDFdecyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.pdf 

     Branża drogowa:

     PDFzagospodarowanie terenu 3.pdf
     PDFzagospodarowanie terenu 2.pdf
     PDFzagospodarowanie terenu 1.pdf
     PDFwidok zjazdu do posesji.pdf
     PDFwidok zjazdu do posesji ze studnią.pdf
     PDFszczegół nr 2.pdf
     PDFszczegół nr 1.pdf
     PDFszczegół 3.pdf
     PDFprzekrój G-G.pdf
     PDFprzekrój F-F.pdf
     PDFprzekrój E-E.pdf
     PDFprzekrój D-D.pdf
     PDFprzekrój C-C.pdf
     PDFprzekrój B-B.pdf
     PDFprzekrój A-A.pdf
     PDFprzekrój 2-2.pdf
     PDFprzekroje normalne.pdf
     PDFProfil podłużny2.pdf
     PDFProfil podłużny1.pdf
     PDFDębska Kuźnia opis techniczny.pdf 

          Organizacja ruchu docelowa:

          PDFZagospodarowanie - docelowe oznakowanie2.PDF
          PDFZagospodarowanie - docelowe oznakowanie1l.PDF
          PDFDocelowa org. ruchu Opis.pdf

     Branża elektryczna:

     PDFrys. 7.pdf
     PDFrys. 6.pdf
     PDFrys. 5.pdf
     PDFrys. 4.pdf
     PDFrys. 3.pdf
     PDFrys. 2.pdf
     PDFrys. 1.pdf
     PDFElektryczne Opis.pdf

     Branża kanalizacyjna:

     JPEGOSADNIK ps.jpeg
     PDFkonstrukcja nad kanałem-Model.PDF
     PDFKD-tabela.pdf
     PDFKD-SST-opis.pdf
     PDFKD-schematy.pdf
     PDFKD-rys-8.pdf
     PDFKD-rys-7.pdf
     PDFKD-rys-6.pdf
     PDFKD-rys-5.pdf
     PDFKD-rys-4.pdf
     PDFKD-rys-3.pdf
     PDFKD-rys-2.pdf
     PDFKD-rys-1.pdf
     PDFKD-PBW-opis.pdf

     Branża teletechniczna:

     PDFrysunki.pdf
     PDFopis.pdf

Tom IV SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST):

PDFSST kanalizacyjne.pdf
PDFSST elektryczne.pdf
PDFSST drogowe.pdf

Tom V PRZEDMIAR ROBÓT:

PDFPrzedmiar.pdf
PDFPrzedmiar teletechniczny.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert P-21.pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf