Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienie publiczne Nr ZDP.DT.3421-21/2017 Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714 O ul. Wiejskiej w m. Dębska Kuźnia

PDFWyjaśnienia do SIWZ na zapytanie nr 1-2.pdf (389,33KB)
PDFWyjaśnienia do SIWZ na zapytanie nr 3-6.pdf (511,77KB)

Ogłoszenia:

PDFOgłoszenie o zamówieniu BZP z dnia 28-12-2017 Dębska Kuźnia.pdf (413,90KB)

Tom I+II SIWZ Przebudowa DP w m. Dębska Kuźnia:

DOCTom I+II SIWZ Przebudowa DP w m. Dębska Kuźnia.doc (956,50KB)

Tom III DOKUMENTACJA PROJEKTOWA +Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ):

     DOCOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.doc (56,50KB) 

     Uzgodnienia:

     PDFuzgodnienie melioracji.pdf (28,25KB)
     PDFpozwolenie wodnoprawne 2017r..pdf (3,75MB)
     PDFPKP.pdf (28,95KB)
     PDFPismo Orange S.A. nr 3024-TODDKA-P-2017-AD.pdf (341,09KB)
     PDFdecyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.pdf (337,06KB) 

     Branża drogowa:

     PDFzagospodarowanie terenu 3.pdf (1,37MB)
     PDFzagospodarowanie terenu 2.pdf (1,58MB)
     PDFzagospodarowanie terenu 1.pdf (2,03MB)
     PDFwidok zjazdu do posesji.pdf (838,87KB)
     PDFwidok zjazdu do posesji ze studnią.pdf (716,78KB)
     PDFszczegół nr 2.pdf (231,95KB)
     PDFszczegół nr 1.pdf (168,98KB)
     PDFszczegół 3.pdf (226,96KB)
     PDFprzekrój G-G.pdf (682,45KB)
     PDFprzekrój F-F.pdf (697,10KB)
     PDFprzekrój E-E.pdf (801,44KB)
     PDFprzekrój D-D.pdf (829,51KB)
     PDFprzekrój C-C.pdf (832,07KB)
     PDFprzekrój B-B.pdf (738,85KB)
     PDFprzekrój A-A.pdf (657,11KB)
     PDFprzekrój 2-2.pdf (549,73KB)
     PDFprzekroje normalne.pdf (5,88MB)
     PDFProfil podłużny2.pdf (177,83KB)
     PDFProfil podłużny1.pdf (64,58KB)
     PDFDębska Kuźnia opis techniczny.pdf (1,77MB) 

          Organizacja ruchu docelowa:

          PDFZagospodarowanie - docelowe oznakowanie2.PDF (1,10MB)
          PDFZagospodarowanie - docelowe oznakowanie1l.PDF (1,11MB)
          PDFDocelowa org. ruchu Opis.pdf (1,24MB)

     Branża elektryczna:

     PDFrys. 7.pdf (667,65KB)
     PDFrys. 6.pdf (867,36KB)
     PDFrys. 5.pdf (822,73KB)
     PDFrys. 4.pdf (826,01KB)
     PDFrys. 3.pdf (778,77KB)
     PDFrys. 2.pdf (647,19KB)
     PDFrys. 1.pdf (773,88KB)
     PDFElektryczne Opis.pdf (4,25MB)

     Branża kanalizacyjna:

     JPEGOSADNIK ps.jpeg (125,38KB)
     PDFkonstrukcja nad kanałem-Model.PDF (745,09KB)
     PDFKD-tabela.pdf (9,95KB)
     PDFKD-SST-opis.pdf (61,91KB)
     PDFKD-schematy.pdf (43,94KB)
     PDFKD-rys-8.pdf (617,19KB)
     PDFKD-rys-7.pdf (187,64KB)
     PDFKD-rys-6.pdf (11,05MB)
     PDFKD-rys-5.pdf (10,58MB)
     PDFKD-rys-4.pdf (23,88KB)
     PDFKD-rys-3.pdf (2,01MB)
     PDFKD-rys-2.pdf (3,04MB)
     PDFKD-rys-1.pdf (18,42MB)
     PDFKD-PBW-opis.pdf (36,89KB)

     Branża teletechniczna:

     PDFrysunki.pdf (2,84MB)
     PDFopis.pdf (5,06MB)

Tom IV SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST):

PDFSST kanalizacyjne.pdf (3,69MB)
PDFSST elektryczne.pdf (224,80KB)
PDFSST drogowe.pdf (28,87MB)

Tom V PRZEDMIAR ROBÓT:

PDFPrzedmiar.pdf (404,15KB)
PDFPrzedmiar teletechniczny.pdf (34,63KB)
 

PDFInformacja z otwarcia ofert P-21.pdf (437,39KB)

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (867,35KB)