Przejdź do treści strony WCAG

Zamówienie publiczne Nr ZDP.DT.3421-16/2017 Nazwa zamówienia: Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O Ozimek – Przywory w m. Tarnów Opolski ul. Klimasa – II etap

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 542651-N-2017 z dnia 2017-06-30 r..pdf

DOCTom I+II SIWZ Tarnów Opolski.doc

Tom III   DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA    

     DOCOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tarnów Opolski Klimasa.doc

     Tarnów Op. ściezka II etap:

          PDFstr. 29-36.pdf
          PDFstr. 25 - 28.pdf
          PDFstr. 22-24.pdf
          PDFstr. 21.pdf
          PDFstr. 20.pdf
          PDFstr. 17.pdf
          PDFstr. 16.pdf
          PDFstr. 15-2.pdf
          PDFstr. 15-1.pdf
          PDFstr. 14.pdf
          PDFstr. 13.pdf
          PDFstr. 11.pdf
          PDF1712 O Tarnów Op. Klimasa II etap OPIS.pdf

Tom IV   SST

     PDFSST Tarnów Op. ścieżka.pdf

Tom V   PRZEDMIAR ROBÓT

     PDFTarnów Op ul.Klimasa-ścieżka PRZEDMIAR.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert P-16.pdf

 

PDFZDP.DT.3421-16.2017_Informacja_o_wyborze_oferty.pdf