Przejdź do treści strony WCAG

Zamówienie publiczne Nr ZDP.DT.3421-12/2017 Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O Chmielowice – Prószków na odc. Nowa Kuźnia – Prószków – etap VI

PDFOgłoszenie o zamówieniu z dnia 10-05-2017 r. nr 504851-N-2017.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 82112 - 2017 z dnia 2017-05-12 r..pdf

DOCTom I+II SIWZ Nowa Kuźnia-Prószków-etap VI.doc

 

Tom III DOKUMENTACJA PROJEKTOWA +Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ):

            DOCOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nowa Kuźnia VI.doc

            - projekt kanalizacja deszczowa nowa Kuźnia VI:

                  PDFprzekroje_KS.pdf
                  PDFProfil kuĽnia 06 Model.pdf
                  PDFPB Nowa Kuźnia.pdf
                  PDFmapa_1000sekcje_30 Model.pdf

            - projekt chodnik Nowa Kuźnia VI:

                  PDFopis_z_rys.pdf

 

Tom IV SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST):

            DOCST Nowa Kuźnia VI.doc

 

Tom V PRZEDMIAR ROBÓT:

            PDFNowa Kuźnia VI v2_przedmiar.pdf

 

PDFInformacja z otwarcia ofert P-12.pdf

 

PDFInformacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf