Przejdź do treści strony WCAG

Zamówienie publiczne Nr ZDP.DT.3421-7/2017 Nazwa zamówienia: Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1729 O Luboszyce – Zawada w m. Zawada – VII etap

PDFOgłoszenie o zamówieniu z BZP z dnia 14-03-20`17.pdf

DOCTom I+II SIWZ Zawada 2017 r..doc

Tom III - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

               DOCOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zawada VII.doc

       1729 O Projekt elektr. i teletechn

               PDFEnerget. i Tel. Rys. 2.pdf

               PDFEnerg. i Tel. Rys. 1.pdf

               PDF1729 O Zawada Projekt elektr. i telekom. Opis.pdf

       1729 O Projekt drogowy i kanalizacyjny

               PDFRys. 14.pdf
               PDFRys. 13.pdf
               PDFRys. 12.pdf
               PDFRys. 11.pdf
               PDFRys. 10.pdf
               PDFRys. 9.pdf
               PDFRys. 8.pdf
               PDFRys. 7.pdf
               PDFRys. 6.pdf
               PDFRys. 5.pdf
               PDFRys. 4.pdf
               PDFRys. 3.pdf
               PDFRys. 2.pdf
               PDFRys. 1.pdf
               PDF1729 O Zawada Projekt Opis.pdf

       1729 O Organizacja ruchu - od km 2+298=0+000

               PDFDP1729O.pdf

Tom IV - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

               DOCST Zawada VII.doc

Tom V - PRZEDMIAR ROBÓT

               PDFPrzedmiar telekom. Zawada pos.35+57.pdf
               PDFDP 1729 O Zawada PRZEDMIAR.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert P-7.pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf