Przejdź do treści strony WCAG

Zamówienie publiczne Nr ZDP.DT.3421-3/2017 Nazwa zamówienia: Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 16+543 do km 17+101 oraz budowa mostu w km 16 + 675 i rozbudowa mostu w km 16 + 850 w m. KrasiejówUWAGA !!!

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu informuje, że w związku z zadanymi przez Wykonawców pytaniami zostanie zmieniony termin złożenia ofert - o czym Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawców na niniejszej stronie internetowej zamieszczając

''Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"

W powyższym przypadku należy uwzględnić nowy termin złożenia ofert w przygotowanych gwarancjach wadialnych

 

PDFWyjaśnienia do SIWZ na zapytanie nr 1.pdf

PDFWyjaśnienia do SIWZ na zapytania 2-3.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 30544 - 2017 z dnia 2017-02-23 r..pdf
nowa data złożenia ofert - 28.02.2017 r. godz. 850

 

DOCOgłoszenie o zamówieniu na stronie z nagłówkiem UE BZP z dnia 09.02.2017.doc
DOCSIWZ do PRZETARGU - budowa kładki w Krasiejowie.doc
DOCTOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.doc


TOM III

1. Projekt zagospodarowania terenu

PDFOpole_PZT.pdf
PDFRys02.1.Projekt zagospodarowania terenu cz.1.pdf
PDFRys02.2.Projekt zagospodarowania terenu cz.2.pdf
 

2. Branża drogowa

2.1. Projekt architektoniczno-budowlany

PDF! Opis techniczny.pdf
PDFD1B.pdf
PDFD2.1.pdf
PDFD2B.pdf
PDFD3.1B.pdf
PDFD3B.pdf
PDFD4B.pdf
 

2.2. Projekt wykonawczy

PDF! Opis techniczny.pdf).pdf
PDFD1W.pdf
PDFD2.1W.pdf
PDFD2W.pdf
PDFD3.0W.pdf
PDFD3.1W.pdf
PDFD4W.pdf
PDFD5W.pdf
 

3. Branża mostowa

3.1. Projekt architektoniczno-budowlany

PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+926,09 Opis techniczny.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+926,09 Rys. 01 Orientacja.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+926,09 Rys. 02 Sytuacja.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+926,09 Rys. 03 Rzut z góry.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+926,09 Rys. 04 Przekrój podłużny, poprzeczny.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+926,09 Rys. 05 Widok z boku.pdf
 

3.2. Projekt wykonawczy

PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+926,09 Rys. 10 Zbrojenie segmentu B.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+926,09 Rys. 11 Zbrojenie segmentu C.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+926,09 Rys. 12 Zbrojenie przyczółka.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+926,09 Rys. 13 Rysunek wytyczeniowy.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+926,09 Rys. 14 Znaki pomiarowe.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+926,09 Rys. 15 Schemat balustrady.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+926,09 Rys. 16 Schemat rozmieszczenia kotew gruntowych.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+926,09 Opis techniczny.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+926,09 Rys. 01 Orientacja.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+926,09 Rys. 02 Sytuacja.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+926,09 Rys. 03 Rzut z góry.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+926,09 Rys. 04 Przekrój podłużny, przekrój poprzeczny.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+926,09 Rys. 05 Widok z boku.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+926,09 Rys. 06 Gabaryty segmentów pomostu.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+926,09 Rys. 07 Gabaryty przyczółka prawobrzeżnego.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+926,09 Rys. 08 Gabaryty przyczółka lewobrzeżnego.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+926,09 Rys. 09 Zbrojenie segmentu A.pdf
 

4. Branża teletechniczna

4.1. Projekt architektoniczno-budowlany

PDFKRASIEJÓW - PAB - opis + rysunki.pdf
 

4.2. Projekt wykonawczy

PDFKRASIEJÓW - PW - opis + rysunki.pdf

5. Dokumentacja geotechniczna

PDFKrasiejów - geotech.pdf
PDFMapa dok.pdf
PDFOtwor 1.pdf
PDFOtwor 2.pdf
PDFOtwor 3.pdf
PDFOtwor 4.pdf
PDFOtwor 5.pdf
PDFOtwor 6.pdf
PDFOtwor 7.pdf
PDFOtwor 8.pdf
PDFOtwor 9.pdf
PDFOtwor 10.pdf
PDFOtwor 11.pdf
PDFOtwor 12.pdf
PDFOtwor 13.pdf
PDFOtwor 14.pdf
PDFOtwor 15.pdf
PDFparam_Krasiejów.pdf
 

DOCTOM IV - ST Krasiejów '16_ścieżka mur.doc
PDFTOM IV - ST_Krasiejów '16_kładka rowerowa.pdf
PDFTOM V - Przedmiar - Krasiejów_dp 1807 '15 kładka i ściezka-przedmiar.pdf

 

PDFInformacja z otwarcia ofert P-3-2017.pdf

PDFINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf