Przejdź do treści strony

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienie publiczne Nr ZDP.DT.3421-27/2016 Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 16+543 do km 17+101 oraz budowa mostu w km 16 + 675 i rozbudowa mostu w km 16 + 850 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą

DOCOgłoszenie o zamówieniu BZP z dnia 28-10-2016.doc
DOCTOM I i II - SIWZ - budowa kładki w Krasiejowie.doc

PDFWyjaśnienia do SIWZ na zapytanie nr 1-8.pdf

U W A G A !!!

dotyczy zmiany treści SIWZ - Tom I - Instrukcja Dla Wykonawców ( IDW ) -

Rozdział 1


Jest:

2.         OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:                                         

,mnn

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

  


Powinno być:

2.         OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:                                         

ZDP.DT.3421-27/2016

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.


DOCTOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.doc
ZIPTOM III - Tom I - Projekt Zagospodarowania Terenu.zip
ZIPTOM III - Tom Ia - Branża drogowa.zip
ZIPTOM III - Tom Ib3 - Branża mostowa - Kładka pieszo-rowerowa.zip
ZIPTOM III - Tom Id - Branża teletechniczna.zip
ZIPTOM III - Tom III - Dokumentacja geotechniczna.zip
DOCTOM IV - ST Krasiejów '16_ścieżka mur.doc
PDFTOM IV - ST_Krasiejów '16_kładka rowerowa.pdf
PDFTOM V - Przedmiar - Krasiejów_dp 1807 '15 kładka i ściezka-przedmiar.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFUnieważnienie postępowania.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  28-10-2016
  przez: Wojciech Duda
 • opublikowano:
  28-10-2016 12:57
  przez: Wojciech Duda
 • zmodyfikowano:
  16-11-2016 15:14
  przez: Ewa Witek
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
  odwiedzin: 1760
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
45-005 Opole
ul. Książąt Opolskich 27
NIP: 7543023121

Dane kontaktowe:

tel.: 077 441 40 69-70
fax: 077 441 40 71
e-mail: sekretariat@zdp.opole.pl
strona www: zdp.opole.pl