Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienie publiczne Nr ZDP.DT.3421-27/2016 Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 16+543 do km 17+101 oraz budowa mostu w km 16 + 675 i rozbudowa mostu w km 16 + 850 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą

DOCOgłoszenie o zamówieniu BZP z dnia 28-10-2016.doc (139,00KB)
DOCTOM I i II - SIWZ - budowa kładki w Krasiejowie.doc (556,50KB)

PDFWyjaśnienia do SIWZ na zapytanie nr 1-8.pdf (1,13MB)

U W A G A !!!

dotyczy zmiany treści SIWZ - Tom I - Instrukcja Dla Wykonawców ( IDW ) -

Rozdział 1


Jest:

2.         OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:                                         

,mnn

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

  


Powinno być:

2.         OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:                                         

ZDP.DT.3421-27/2016

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.


DOCTOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.doc (45,00KB)
ZIPTOM III - Tom I - Projekt Zagospodarowania Terenu.zip (8,19MB)
ZIPTOM III - Tom Ia - Branża drogowa.zip (23,87MB)
ZIPTOM III - Tom Ib3 - Branża mostowa - Kładka pieszo-rowerowa.zip (4,83MB)
ZIPTOM III - Tom Id - Branża teletechniczna.zip (11,11MB)
ZIPTOM III - Tom III - Dokumentacja geotechniczna.zip (3,83MB)
DOCTOM IV - ST Krasiejów '16_ścieżka mur.doc (3,00MB)
PDFTOM IV - ST_Krasiejów '16_kładka rowerowa.pdf (1,18MB)
PDFTOM V - Przedmiar - Krasiejów_dp 1807 '15 kładka i ściezka-przedmiar.pdf (120,91KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (701,02KB)

PDFUnieważnienie postępowania.pdf (726,03KB)