Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienie publiczne Nr ZDP.DT.3421-26/2016 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1720 O Wawelno - Dąbrowa - Narok na odcinku: w m. Dąbrowa, ul. Sokolnicka

DOCXOgłoszenie o zamówieniu nr 323871 BZP z dnia14-10-2016.docx
DOCXsiwz -tom-I-II Dąbrowa.docx

 

U W A G A !!!

dotyczy zmiany treści SIWZ - Tom II - ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY ( IPU ) -

§ 6 UST. 2


Jest:

Wszelkie roboty nieobjęte niniejszym zamówieniem lecz niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia będące w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zamówieniami dodatkowymi  rozliczone zostaną  w ramach oddzielnej umowy (umów).


Powinno być:

Wszelkie roboty nieobjęte niniejszym zamówieniem lecz niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia zostaną rozliczone na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w ramach aneksu do niniejszej umowy, przy założeniu, że ich wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia określonej w § 1 pkt 5.


Tom III - Dokumentacja projektowa

PDFDP 1720 O Dabrowa szczegół wpustu.pdf
PDFDP 1720 O Dąbrowa Studzienka.pdf
PDFDP 1720 O Dąbrowa szczegół wpustu w poboczu.pdf
PDFDP 1720 O Dąbrowa Szczegóły.pdf
PDFkonstrukcja odbudowy pasa.pdf
PDFprofil.pdf
PDFprzekroje normalne.pdf
PDFprzekrój A-A.pdf
PDFprzekrój B-B.pdf
PDFprzekrój C-C.pdf
PDFprzekrój D-D.pdf
PDFprzekrój przez zjazd.pdf
PDFzagospodarowanie.pdf
PDFZJAZD WIDOK OGÓLNY.pdf
 

Dane geodezyjne

PDFElementyNiwelety.pdf
PDFRzedNiwelety.pdf
PDFTrasaElementy.pdf
PDFWspółrzędne punktów głównych.pdf
PDFWspółrzędne trasy.pdf
 

PDFTOM IV - specyfikacje.pdf
PDFTOM V - Dąbrowa ul.Sokolnicka 2016 łączny PRZEDMIAR.pdf

 

PDFZDP.DT.3421-26.2016_Informacja_o_zlozonych_ofertach.pdf

PDFINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  14-10-2016
  przez: Wojciech Duda
 • opublikowano:
  14-10-2016 12:22
  przez: Wojciech Duda
 • zmodyfikowano:
  16-11-2016 15:10
  przez: Ewa Witek
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
  odwiedzin: 1267
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
45-005 Opole
ul. Książąt Opolskich 27
NIP: 7543023121

Dane kontaktowe:

tel.: 077 441 40 69-70
fax: 077 441 40 71
e-mail: sekretariat@zdp.opole.pl
strona www: zdp.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×