Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienie publiczne Nr ZDP.DT.3421-26/2016 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1720 O Wawelno - Dąbrowa - Narok na odcinku: w m. Dąbrowa, ul. Sokolnicka

DOCXOgłoszenie o zamówieniu nr 323871 BZP z dnia14-10-2016.docx (30,05KB)
DOCXsiwz -tom-I-II Dąbrowa.docx (110,09KB)

 

U W A G A !!!

dotyczy zmiany treści SIWZ - Tom II - ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY ( IPU ) -

§ 6 UST. 2


Jest:

Wszelkie roboty nieobjęte niniejszym zamówieniem lecz niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia będące w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zamówieniami dodatkowymi  rozliczone zostaną  w ramach oddzielnej umowy (umów).


Powinno być:

Wszelkie roboty nieobjęte niniejszym zamówieniem lecz niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia zostaną rozliczone na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w ramach aneksu do niniejszej umowy, przy założeniu, że ich wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia określonej w § 1 pkt 5.


Tom III - Dokumentacja projektowa

PDFDP 1720 O Dabrowa szczegół wpustu.pdf (610,95KB)
PDFDP 1720 O Dąbrowa Studzienka.pdf (489,86KB)
PDFDP 1720 O Dąbrowa szczegół wpustu w poboczu.pdf (253,99KB)
PDFDP 1720 O Dąbrowa Szczegóły.pdf (731,76KB)
PDFkonstrukcja odbudowy pasa.pdf (101,80KB)
PDFprofil.pdf (232,56KB)
PDFprzekroje normalne.pdf (143,65KB)
PDFprzekrój A-A.pdf (187,46KB)
PDFprzekrój B-B.pdf (192,19KB)
PDFprzekrój C-C.pdf (197,08KB)
PDFprzekrój D-D.pdf (177,28KB)
PDFprzekrój przez zjazd.pdf (281,84KB)
PDFzagospodarowanie.pdf (392,38KB)
PDFZJAZD WIDOK OGÓLNY.pdf (228,48KB)
 

Dane geodezyjne

PDFElementyNiwelety.pdf (12,97KB)
PDFRzedNiwelety.pdf (11,13KB)
PDFTrasaElementy.pdf (12,18KB)
PDFWspółrzędne punktów głównych.pdf (13,72KB)
PDFWspółrzędne trasy.pdf (14,14KB)
 

PDFTOM IV - specyfikacje.pdf (22,76MB)
PDFTOM V - Dąbrowa ul.Sokolnicka 2016 łączny PRZEDMIAR.pdf (283,31KB)

 

PDFZDP.DT.3421-26.2016_Informacja_o_zlozonych_ofertach.pdf (248,04KB)

PDFINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf (652,50KB)