Przejdź do treści strony

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienie publiczne Nr ZDP.DT.3421-18/2016 Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1742 O Ozimek - Krasiejów w m. Ozimek - etap VII

DOCXOgłoszenie o zamówieniu BZP z dnia 24-06-2016.docx
DOCTom I i II - SIWZ 2016 Ozimek VII etap.doc

Dokumentacja projektowa - TOM III

PDFProfil podłuzny cz. I.pdf
PDFProfil podłużny cz. II.pdf
PDFProjekt - opis.pdf
PDFPrzekrój konstrukcyjny.pdf
PDFZagopodarowanie ternu cz. II.pdf
PDFZagospodarowanie ternu cz. I.pdf
 

DOCXOgłoszenie o zamówieniu BZP z dnia 24-06-2016.docx
DOCTom I i II - SIWZ 2016 Ozimek VII etap.doc
DOCTOM IV Specyfikacje Techniczne.doc
PDFTOM V -przedmiar.pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


 

Metryczka
 • wytworzono:
  24-06-2016
  przez: Wojciech Duda
 • opublikowano:
  24-06-2016 11:44
  przez: Wojciech Duda
 • zmodyfikowano:
  08-08-2016 15:54
  przez: Ewa Witek
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
  odwiedzin: 1545
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
45-005 Opole
ul. Książąt Opolskich 27
NIP: 7543023121

Dane kontaktowe:

tel.: 077 441 40 69-70
fax: 077 441 40 71
e-mail: sekretariat@zdp.opole.pl
strona www: zdp.opole.pl