Przejdź do treści strony WCAG

Zamówienie publiczne nr ZDP.DT.3421-11/2016 Wykonanie remontów nawierzchni drogowych o nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowanymi na gorąco na drogach powiatowych administrowanych przez ZDP w Opolu w 2016 roku.

Wykonanie remontów nawierzchni drogowych o nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowanymi na gorąco na drogach powiatowych administrowanych przez ZDP w Opolu w 2016 roku z podziałem na 3 zadania.

DOCXOgłoszenie o zamówieniu BZP z dnia 20-05-2016.docx
DOCTom I i II - SIWZ 2016 Remonty cząstkowe - 3 zadania - P-11.doc