Przejdź do treści strony WCAG

Zamówienie publiczne nr ZDP.DT.3421-8/2016. Nazwa zamówienia: Rozbudowa odcinka DP nr 1807 O Strzelce Op. – Krasiejów od km 16+543 do km 17+101 oraz budowa mostu w km 16+675 i rozbudowa mostu w km 16+850 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą - etap IIIa

DOCXOgłoszenie o zamówieniu z dnia 16-03-2016.docx

DOCTom I i II - SIWZ 2016 Strzelce Opolskie - Krasiejów.doc
 

Tom III - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Branża drogowa - Projekt architektoniczno-budowlany:

PDFD1O.pdf
PDFd2.1o.pdf
PDFd2o.pdf
PDFd3.1o.pdf
PDFd3ob.pdf
PDFd4o.pdf
PDFopis PAB 11.10.2012.pdf
PDFstrona tyt PAB 11.10.2012.pdf

1. Branża drogowa - Projekt Wykonawczy:

PDFD.1W.pdf
PDFD.2.1W.pdf
PDFD.2W.pdf
PDFD.3.1W.pdf
PDFD.3W.pdf
PDFD.4W.pdf
PDFD.5W.pdf
PDFopis PW 11.10.2012.pdf
PDFstrona tyt PW 11.10.2012.pdf

2. Branża kanalizacyjna - Projekt architektoniczno-budowlany:

PDFOPIS_BUDOWLANY.pdf
PDFORIENTACJA_BUDOWLANY.pdf
PDFZAGOSPODAROWANIE_BUDOWLANY.pdf

2. Branża kanalizacyjna - Projekt Wykonawczy:

PDF! Opis techniczny.pdf
PDF02 Projekt zagospodarowania terenu.pdf
PDF03 Studzienka kanalizacyjna 120.pdf
PDF04 Studzienka wolnościekowa z wpustem.pdf
PDF05 PROFILE_1.pdf
PDF06 PROFILE_2.pdf

3. Mur oporowy - Projekt architektoniczno-budowlany:

PDFŚciana oporowa Rys. 03 Rysunki ogólne - rzut z góry, przekroje.pdf

PDFŚciana oporowa Rys. 02 Sytuacja.pdf
PDFŚciana oporowa Rys. 01 Orientacja.pdf
PDFŚciana oporowa Opis techniczny.pdf

3. Mur oporowy - Projekt Wykonawczy:

PDFŚciana oporowa Rys. 21 Zbrojenie gzymsu.pdf
PDFŚciana oporowa Rys. 20 Ściana oporowa H=3.80m łuk.pdf
PDFŚciana oporowa Rys. 19 Ściana oporowa H=3.80m.pdf
PDFŚciana oporowa Rys. 18 Ściana oporowa H=3.55m łuk.pdf
PDFŚciana oporowa Rys. 17 Ściana oporowa H=3.40m.pdf
PDFŚciana oporowa Rys. 16 Ściana oporowa H=3.20m.pdf
PDFŚciana oporowa Rys. 15 Ściana oporowa H=3.10m.pdf
PDFŚciana oporowa Rys. 14 Ściana oporowa H=2.95m.pdf
PDFŚciana oporowa Rys. 13 Ściana oporowa H=2.75 narożna.pdf
PDFŚciana oporowa Rys. 12 Ściana oporowa H=2.75m.pdf
PDFŚciana oporowa Rys. 11 Ściana oporowa H=2.60m.pdf
PDFŚciana oporowa Rys. 10 Ściana oporowa H=2.00 prawa.pdf
PDFŚciana oporowa Rys. 09 Ściana oporowa H=2.00m lewa.pdf
PDFŚciana oporowa Rys. 08 Ściana oporowa H=2.00m.pdf
PDFŚciana oporowa Rys. 07 Ściana oporowa H=1.60m prawa.pdf
PDFŚciana oporowa Rys. 06 Ściana oporowa H=1.60m lewa.pdf
PDFŚciana oporowa Rys. 05 Ściana oporowa H=1.60m.pdf
PDFŚciana oporowa Rys. 04 Wytyczenie.pdf
PDFŚciana oporowa Rys. 03 Rysunek ogólny - rzut z góry, przekroje.pdf
PDFŚciana oporowa Rys. 02 Sytuacja.pdf
PDFŚciana oporowa Rys. 01 Orientacja.pdf
PDFŚciana oporowa Opis techniczny.pdf

4. Branża teletechniczna - Projekt architektoniczno-budowlany:

PDF4. branża teletechniczna Projekt architektoniczno-budowlany.pdf

4. Branża teletechniczna - Projekt Wykonawczy:

PDF4. branża teletechniczna Projekt Wykonawczy.pdf

 

Tom IV - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

PDFSzczegółowe Specyfikacje Techniczne.pdf

 

Tom V - PRZEDMIAR ROBÓT

PDFPrzedmiar robót.pdf

 

PDFWyjaśnienia do SIWZ na zapytanie nr 1-5.pdf

 

PDFINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf

PDFPonowne wybranie oferty najkorzystniejszej.pdf