Przejdź do treści strony

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienie publiczne nr ZDP.DT.3421-12/2015: Rozbudowa odc. DP nr 1807 O Strzelce Op.-Krasiejów od km 16+543 do km 17+101 oraz budowa mostu w km. 16 + 675 i rozbudowa mostu w km 16 + 850 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą III etap

PDFOgłoszenie o zamówieniu BZP z dnia 16-07-2015.pdf

PDFSIWZ P-12 Krasiejów.pdf

PDFWyjaśnienia do SIWZ na zapytanie nr 1-6.pdf 

 

Uwaga !

W związku z wejściem w życie dnia 01.07.2015 r  nowelizacji Ustawy Pzp Wykonawca składając ofertę musi poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego .

Zamawiający wprowadza więc do wypełnienia Załącznik – Formularz 3.3 – który należy wypełnić i złożyć wraz z ofertą .

DOCFormularz 3.3 - Oświadczenie o obowiązku podatkowym u Zamawiającego.doc
 

Tom III - Dokumentacja projektowa

 

           - PAB branża drogowa:

             PDFstrona tyt PAB 11.10.2012.pdf

             PDFopis PAB 11.10.2012.pdf
             PDFd4o.pdf
             PDFd3ob.pdf
             PDFd3.1o.pdf
             PDFd2o.pdf
             PDFd2.1o.pdf
             PDFD1O.pdf

           - PAB kładka:

             PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 05 Widok z boku.pdf 
             PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 04 Przekrój podłużny, poprzeczny.pdf 
             PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 03 Rzut z góry.pdf 
             PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 02 Sytuacja.pdf 
             PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 01 Orientacja.pdf 
             PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Opis techniczny.pdf 

           - PAB mur oporowy:

             PDFŚciana oporowa Rys. 03 Rysunki ogólne - rzut z góry, przekroje.pdf 
             PDFŚciana oporowa Rys. 02 Sytuacja.pdf 
             PDFŚciana oporowa Rys. 01 Orientacja.pdf 
             PDFŚciana oporowa Opis techniczny.pdf 

            - Projekt wykonawczy kładka:

PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Opis techniczny.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 01 Orientacja.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 02 Sytuacja.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 03 Rzut z góry.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 04 Przekrój podłużny, przekrój poprzec.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 05 Widok z boku.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 06 Gabaryty segmentów pomostu.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 07 Gabaryty przyczółka prawobrzeżnego.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 08 Gabaryty przyczółka lewobrzeżnego.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 09 Zbrojenie segmentu A.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 10 Zbrojenie segmentu B.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 11 Zbrojenie segmentu C.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 12 Zbrojenie przyczółka.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 13 Rysunek wytyczeniowy.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 14 Znaki pomiarowe.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 15 Schemat balustrady.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 16 Schemat rozmieszczenia kotew grunto.pdf
 

 

             PDFKrasiejów - PW teletechnika.pdf

 

Tom IV - SST:

             DOCSTWiOR_Krasiejów_teletechnika.DOC 
             DOCSST_Krasiejów_mur oporowy.doc 
             DOCSST_Krasiejów_kładka dla pieszych.doc 
             PDFSST barnża drogowa.pdf 

 

PDFTom V - Przedmiar robót.pdf 

UNIEWAŻNIENIE:

PDFpostępowanie unieważnione.pdf
 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-07-2015
  przez: Wojciech Duda
 • opublikowano:
  16-07-2015 14:33
  przez: Wojciech Duda
 • zmodyfikowano:
  21-08-2015 12:56
  przez: Ewa Witek
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
  odwiedzin: 2035
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
45-005 Opole
ul. Książąt Opolskich 27
NIP: 7543023121

Dane kontaktowe:

tel.: 077 441 40 69-70
fax: 077 441 40 71
e-mail: sekretariat@zdp.opole.pl
strona www: zdp.opole.pl