Przejdź do treści strony WCAG

Zamówienie publiczne nr ZDP.DT.3421-6/2015 Wykonanie remontów nawierzchni drogowych o nawierzchnie bitumicznej mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowanymi na gorąco na drogach powiatowych administrowanych przez ZDP Opole w 2015r.

PDFOgłoszenie o zamówieniu BZP z dnia 26-03-2015.pdf.pdf
DOCTom I i II - SIWZ 2015 Remonty cząstkowe - 3 zadania.doc

 

Nowe uaktualnione kosztorysy ofertowe - zad 1-3 do wypełnienia i złożenia wraz z ofertą dnia 14.04.2015r. (Uwaga zmiana terminu składania ofert na 14.04.2015r.)
 

PDFOgłoszenie o zmianie terminu składania na 14-04-2015 z dnia 7-04-2015.pdf
DOCXFormularze 2.1 2.2 i 2.3 - nowe uaktualnione do wypełnienia.docx

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
PDFZDP.DT.3421-6.2015_informacja.pdf