Przejdź do treści strony WCAG

Zamówienie publiczne nr ZDP.DT.3421-4/2015 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej za pomocą grysów bazaltowych i emulsji asfaltowych szybkorozpadowych K1-65 i K1-70 (kationowe niemodyfikowane) w ogólnej ilości 300 ton, z podziałem na 3 zadania:

Zadanie nr 1 - Obwód Drogowy w Dąbrowie                   - w ilości 70 ton

Zadanie nr 2 - Obwód Drogowy w Kotorzu Małym          - w ilości 150 ton

Zadanie nr 3 - Obwód Drogowy w Chrząstowicach         - w ilości 80 ton

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu BZP z dnia 13-03.2015.pdf
DOCTom I i II - SIWZ 2015 Remonty grysami - 3 zadania.doc
DOCTOM III Specyfikacje techniczne (wymagania ogólne).doc
DOCTOM IV Dok. projektowa + Przedmiar.doc

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

PDFZDP.DT.3421-4.2015_informacja.pdf