Przejdź do treści strony

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

STWiOR Kępa drogowe

DOCD.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz stab pkt gran.doc

DOCD.01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków.doc

DOCD.01.02.02-Zdjęcie humusu.doc

DOCD.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg.doc

DOCD.01.03.02 Przebud kabl linii energ.doc

DOCD.02.00.01 Roboty ziemne.Wymagania ogólne.doc

DOCD.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.doc

DOCD.02.03.01 Nasypy.doc

DOCD.03.02.01a-Regulacja urz obcych.doc

DOCD.04.01.01 Korytowanie+profilowanie podłoża.doc

DOCD.04.03.01 Oczyszczenie+skropienie.doc

DOCD.04.04.00 Podbudowa z kruszyw.Wymag ogólne.doc

DOCD.04.04.02 Podbudowa z kruszyw łaman stabiliz mechan.doc

DOCD.04.05.00 Podb i podłoże stabiliz spoiwami hydraul.Wymagania ogólne.doc

DOCD.04.05.01 Podbud i podłoże stabiliz cementem.doc

DOCD.04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego.doc

DOCD.04.07.01a Podbudowa z BA wg WT1 i 2 z2010.doc

DOCD.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej.doc

DOCD.05.03.05a-Nawierzchnia z BA. W-wa ścieralna wg WT 1 i 2 z 2010.doc

DOCD.05.03.05b-Nawierzchnia z BA.W-wa wiążąca i wyrównawcza wg WT 1 i 2 z 2010.doc

DOCD.05.03.11-Frezowanie nawierzchni.doc

DOCD.05.03.23a Naw z beton kostki bruk dla dróg i ulic lok oraz placów i chodników.doc

DOCD.06.01.01-Umocnienie skarp, rowów (humusowanie).doc

DOCD.07.01.01-Oznakowanie poziome.doc

DOCD.07.02.01 Oznakowanie pionowe.doc

DOCD.08.01.01-Krawężniki betonowe.doc

DOCD.08.03.01 Obrzeża.doc

DOCD-M.00.00.00 Wymagania ogólne(1).doc

DOCOkładka SST Kępa dp 1703.doc

Metryczka
 • wytworzono:
  02-04-2014
  przez: Ewa Witek
 • opublikowano:
  02-04-2014 11:47
  przez: Ewa Witek
 • zmodyfikowano:
  03-04-2014 08:03
  przez: Ewa Witek
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
  odwiedzin: 1934
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
45-005 Opole
ul. Książąt Opolskich 27
NIP: 7543023121

Dane kontaktowe:

tel.: 077 441 40 69-70
fax: 077 441 40 71
e-mail: sekretariat@zdp.opole.pl
strona www: zdp.opole.pl