Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przejazdy Nienormatywne

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu wydaje zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych drogami powiatowymi kategorii I.

Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu dla pojazdów:

a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

 

2. Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

3. Zezwolenie wydaje się, po uiszczeniu opłaty, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.

4. Wydając zezwolenie, zarządca drogi wydaje także jego wypis lub wypisy w liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku o wydanie zezwolenia.

5. Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wskazanego we wniosku o wydanie zezwolenia, na wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy lub 12 miesięcy, bez wskazania pojazdów, którymi ma być wykonywany przewóz.

 

Za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty w kategorii I:

a)50 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,

b)100 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,

c)200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy;

 

Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w tej kategorii.

Przykład:

Jeden pojazd = zezwolenie+wypis

dwa pojazdy=zezwolenie+ dwa wypisy

trzy pojazdy=zezwolenie+trzy wypisy

Termin odpowiedzi:

- dla kat. I – 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia,

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego,

2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

 

Nr konta Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu:

PKO BP I Oddział Opole

67 1020 3668 0000 5302 0015 7115

 

Odwołania:

Odwołania należy składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908, z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 366).

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 629).
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 764).

5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.).

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I: PDFKAT1 (25,69KB)