Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktualne zamówienia publiczne

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia 01.01.2023 roku
zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000,00 zł
prowadzone są na Platformie e-Zamówienia udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych.
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Platforma e-Zamówienia jest dostępna pod adresem www.ezamowienia.gov.pl

 

Ze wszystkimi funkcjonalnościami platformy eZamówień można zapoznać się w "Centrum pomocy", pod adresem 

https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/

Znajdują się tam również interaktywne instrukcje do wszystkich funkcjonalności, a także lista najczęściej zadawanych pytań.

 

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu informuje, iż od 01.01.2021 roku

1. ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o wartości mniejszej niż progi unijne składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

2. ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), w postępowaniu  o wartości równej lub przekraczającej progi unijne  składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).