Przejdź do treści strony WCAG

Rejestr zmian treści

 1. Dokumenty do pobrania
  Data modyfikacji: 11-08-2020 13:53
 2. Nabór bieżący 2020
  Data modyfikacji: 05-08-2020 05:28
 3. Nabór 2020-07-20
  Data utworzenia: 05-08-2020 05:15
 4. nabór 2020-07-17
  Data modyfikacji: 05-08-2020 05:08
 5. z 2020 roku
  Data modyfikacji: 24-07-2020 13:14
 6. Zamówienie publiczne Nr DT.261.11.2020.EW Nazwa zamówienia: Rozbudowa DP Nr 1756 O Chróścina Opolska – Polska Nowa Wieś (…) w miejscowości Polska Nowa Wieś – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego
  Data modyfikacji: 24-07-2020 13:12
 7. Zamówienie publiczne Nr DT.261.15.2020.EW Nazwa zamówienia: Dostawy soli kamiennej drogowej z antyzbrylaczem granulacji 0/6 mm do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie ZIMA 2020/2021 adm. przez ZDP w Opolu w ilości 400 t (wraz z transportem)
  Data utworzenia: 23-07-2020 15:40
 8. Zamówienie publiczne Nr DT.261.10.2020.EW Nazwa zamówienia: Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1770 O DK 45 – Osowiec – DK 45 w km 1+740 w m. Węgry – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego
  Data modyfikacji: 22-07-2020 11:32
 9. Zamówienie publiczne Nr DT.261.13.2020.EW Nazwa zamówienia: Wykonanie w sezonie zima 2020/2021 usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu z podziałem na 7 części
  Data utworzenia: 21-07-2020 15:12
 10. Zamówienie publiczne Nr DT.261.12.2020.EW Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 14+780 do km 16+098 – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego
  Data modyfikacji: 13-07-2020 13:22