Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian treści

 1. z 2021 roku
  Data modyfikacji: 15-04-2021 10:34
 2. Zamówienie publiczne Nr DT.261.2.2021.EW Nazwa zamówienia: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia oraz pojazdów ZDP w Opolu w okresie 3 lat (od 2021r. do 2024r.) – dwie części
  Data modyfikacji: 15-04-2021 10:31
 3. Zamówienie publiczne Nr DT.261.3.2021.EW Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522 O w zakresie budowy chodnika w m. Goszczowice
  Data modyfikacji: 15-04-2021 10:31
 4. Zamówienie publiczne Nr DT.261.4.2021.EW Nazwa zamówienia: Usługi transportowe związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w powiecie opolskim w 2021 r. - dot. części 2
  Data modyfikacji: 15-04-2021 10:30
 5. Zamówienie publiczne Nr DT.261.1.2021.EW Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1716 O na odcinku od DW 415 do m. Zimnice Małe wraz z przebudową kolidującej sieci teletechnicznej
  Data modyfikacji: 14-04-2021 13:21
 6. Zamówienie publiczne Nr DT.261.5.2021.EW Nazwa zamówienia: Wykonanie remontów naw.drog. o naw. bitumicznej mieszankami min-asf wytwarzanymi i wbudowanymi na gorąco na drogach powiatowych administrowanych przez ZDP w Opolu w 2021 r.-3 części
  Data modyfikacji: 09-04-2021 16:23
 7. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Data modyfikacji: 30-03-2021 10:32
 8. Nabór bieżący 2021
  Data modyfikacji: 22-03-2021 21:59
 9. 2021-03-23 ogłoszenie
  Data modyfikacji: 22-03-2021 21:56
 10. wynik ogloszenia-2021-03-01
  Data modyfikacji: 22-03-2021 21:36