Przejdź do treści strony WCAG

Rejestr zmian treści

 1. Zamówienie publiczne Nr DT.261.11.2020.EW Nazwa zamówienia: Rozbudowa DP Nr 1756 O Chróścina Opolska – Polska Nowa Wieś (…) w miejscowości Polska Nowa Wieś – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego
  Data modyfikacji: 08-07-2020 11:40
 2. Sprawozdania finansowe
  Data modyfikacji: 07-07-2020 22:44
 3. Zamówienie publiczne Nr DT.261.10.2020.EW Nazwa zamówienia: Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1770 O DK 45 – Osowiec – DK 45 w km 1+740 w m. Węgry – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego
  Data modyfikacji: 02-07-2020 12:22
 4. Zamówienie publiczne Nr DT.261.12.2020.EW Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 14+780 do km 16+098 – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego
  Data modyfikacji: 01-07-2020 22:14
 5. Informacje ogólne
  Data modyfikacji: 11-06-2020 16:46
 6. Ogłoszenia
  Data modyfikacji: 11-06-2020 16:04
 7. 2020-06-12 ogłoszenie dzień wolny
  Data modyfikacji: 11-06-2020 13:48
 8. Zamówienie publiczne Nr DT.261.8.2020.EW Nazwa zamówienia: Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu w 2020 roku
  Data modyfikacji: 29-05-2020 12:35
 9. Zamówienie publiczne Nr DT.261.7.2020.EW Nazwa zamówienia: Wycinka drzew przydrożnych o łącznej ilości 276 sztuk z frezowaniem pni oraz dokonanie nasadzeń drzew na terenie administrowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu w 2020 roku - trzy części
  Data modyfikacji: 18-05-2020 18:41
 10. Zamówienie publiczne Nr DT.261.6.2020.EW Nazwa zamówienia: Rozbudowa wraz z przebudową DP Nr 1703 O polegająca na budowie ścieżki pieszo–rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi, budowie odwodnienia i częściowym odnowieniu jezdni w m. Łubniany
  Data modyfikacji: 14-05-2020 12:46