Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienie publiczne nr DT.261.17.2018 Budowa chodnika wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek – Przywory w m. Raszowa ul. Ozimska – III etap

PDFOgłoszenie no zamówieniu BZP z dnia 26.07.2018.pdf


DOCOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1712 O Raszowa.doc


PDFRaszowa ul.Ozimska III v3-przedmiar.pdf


ZIPProjekt branży kanalizacyjnej.zip


ZIPProjekt budowlany.zip


DOCSIWZ Raszowa III et do PRZETARGU - trzeci raz powtórka.doc


DOCST Raszowa III.doc

 

PDFInformacja z otwarcia ofert DT.261.17.2018.pdf


UWAGA !!! Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp oraz z pkt 9.3 IDW przypomina się,że Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z Formularzem 3.3.

 

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-07-2018
  przez: Wojciech Duda
 • opublikowano:
  30-07-2018 09:31
  przez: Wojciech Duda
 • zmodyfikowano:
  17-09-2018 14:34
  przez: Ewa Witek
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
  odwiedzin: 421
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
45-005 Opole
ul. Książąt Opolskich 27
NIP: 7543023121

Dane kontaktowe:

tel.: 077 441 40 69-70
fax: 077 441 40 71
e-mail: sekretariat@zdp.opole.pl
strona www: zdp.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×